ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH wg. rozporządzenia RODO

Szanowni Państwo,

W związku z wchodzącym w życie Rozporządzeniem Ochrony Danych Osobowych, pragniemy poinformować, że ZOGISTORE ŁUKASZ WÓJTOWICZ jestem administratorem danych osobowych i przetwarzam je w sposób bezpieczny oraz zgodny z prawem.

Rozporządzenie Ogólne w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO), zacznie obowiązywać w Polsce już od 25 maja 2018 roku. W związku z powyższym pragniemy udzielić Państwu informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest przedsiębiorstwo ZOGISTORE ŁUKASZ WÓJTOWICZ .

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy ZOGISTORE.;

podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy ZOGISTORE.;

instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

Kontakt z Administratorem Danych mogą Państwo nawiązać telefonicznie (pod numerem telefonu 536433355, listownie (Brzozowy Kąt 7 21-311 Komarówka Podlaska) lub w drodze korespondencji e-mail (Kontakt@Zogix.pl).

Dane są przetwarzane w celach:

marketingowych w formie elektronicznej i papierowej.

niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b),  i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy Bestseller. J., a w szczególności;

– dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;

– prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

/podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych/;

Państwa dane zostały przez nas zebrane w drodze dobrowolnego ich przez Państwa podania. W ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym lub ze źródeł publicznie dostępnych

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Bestseller Robert Filipowicz przetwarza Państwa dane osobowe w postaci: imienia i nazwiska/ adresu/ adresu e-mail/  dane teleadresowe/ informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na dalsze przetwarzanie danych, prosimy o przesłanie takiej informacji w odpowiedzi na tą wiadomość.

Mają Państwo Prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 3) niniejszej klauzuli informacyjnej;

Z poważaniem,

ZOGISTORE Łukasz Wójtowicz
Brzozowy kąt 7
21-311 Komarówka podlaska

WZÓR REGULAMINU PRZYGOTOWANY JEST NA PODSTAWIE NASTĘPUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA:

ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.

ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

rozporządzenie RODO (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych))